Restauratieve Tandheelkunde houdt in het herstellen van verloren gegane weefsel aan gebitselementen, met bijvoorbeeld directe restauraties (zoals het maken van composietvullingen) of indirecte restauraties (zoals het maken van porseleinen facings of kronen). Daarnaast kunnen gebitselementen in zijn geheel verloren zijn. Deze kunnen vervangen worden door indirecte restauraties, zoals een brug of een kroon op een implantaat. Als er meerdere tanden en kiezen verloren zijn, kan er ook een uitneembare voorziening gemaakt worden, zoals een plaatje of een frame. Wanneer alle tanden en kiezen verloren zijn, wordt een kunstgebit vervaardigd. In principe zijn dit tandheelkundige werkzaamheden die iedere tandarts zelf uitvoert.

Het wordt echter gecompliceerd wanneer iemand een combinatie van bovenstaande problemen heeft, bijv. als er een aantal tanden en kiezen verloren zijn, de aanwezige tanden en kiezen matige vullingen hebben, er tandvleesproblemen zijn en ook implantaten geplaatst moeten worden. In dat geval moet een gecompliceerd behandelplan opgesteld worden, waarbij er goed afgestemd moet worden welke tandarts of specialist welke behandeling moet uitvoeren. In de praktijk is dit vaak lastig en brengt het hoge kosten met zich mee, omdat er op meerdere locaties verschillende behandelingen uitgevoerd moeten worden.

voorna

In andere Westerse landen en de V.S. bestaat daarom al langere tijd de Restauratief Tandarts. Deze specialist stelt het behandelplan op én voert de meest of zelfs alle behandelingen uit. In Nederland zijn we vanaf 2015 gestart met de specialisatie Restauratief Tandarts erkend door de Nederlands Vlaamse vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVvRT). Deze erkenning is op zijn beurt, overgenomen door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

De NVvRT heeft op 16 januari 2015, 35 tandartsen erkend als specialist en opgenomen in het register Restauratief Tandarts. Tandarts Irfan Abas is één van deze erkende specialisten. (www.nvvrt.com).

Wanneer u behandeling nodig heeft in de restauratieve tandheelkunde, kunt u uw tandarts vragen voor een verwijzing naar tandarts Abas. U kunt zich ook aanmelden als nieuwe patient.