Parodontologie is de leer van het tandvlees en aanhechting van de wortel aan het kaakbot (steunweefsel). We spreken van gingivitis als het tandvlees ontstoken is en parodontitis als de aanhechting van de wortel verloren gaat (=botverlies rondom tanden en kiezen). Hierdoor ontstaan er verdiepte ruimtes in het tandvlees, ook wel pockets genaamd. Als parodontitis niet wordt behandeld kan dat leiden tot het verschuiven van m.n. de voortanden of zelfs los staan van tanden en kiezen. Parodontitis is één van de redenen dat mensen in Westerse landen nog tandeloos worden en een kunstgebit moeten.

Doel behandeling: Het elimineren van ontstekingen, zodat verdere botverlies wordt voorkomen en tanden/kiezen behouden kunnen blijven.

Behandeling:
Voor de behandeling van parodontitis is zeer veel onderzoek gedaan. Vaak werkt de behandeling alleen als strikt het behandelprotocol van parodontitis wordt aangehouden.

  1. Vervaardigen parodontiumstatus (metingen) en rontgenfoto’s.
Schermafbeelding-2015-03-08-om-14.14.53

Op basis van deze informatie wordt per gebitselement bekeken hoeveel botverlies er is en wordt er een prognose bepaald. Daarnaast wordt ook in rekening genomen of er gaatjes zijn, vullingen in orde zijn, kronen goed aansluiten, geen wortelpuntontstekingen zijn etc. Met deze informatie stel ik een behandelplan en kostenbegroting op.

  1. De eerste behandeling (initiele therapie) bestaat uit zowel instructie met poetsen (elektrisch!) en gebruik van interdentale hulpmiddelen. Daarnaast worden de aangedane gebitselementen grondig onder het tandvlees gereinigd. Voor deze behandelingen verdoof ik altijd. Afhankelijk van hoe ernstig de situatie is, beslaat deze behandeling 2 tot 4 zittingen.
  1. Na 6 weken vindt er een eerste evaluatie plaats of de mondhygiëne op orde is.
  1. Na 3 maanden na de eerste behandeling wordt een nieuwe parodontiumstatus vervaardigd. Hiermee kan de initiële behandelingen worden geëvalueerd. Als de gebitselementen vanaf dit moment ontstekingsvrij zijn, wordt de patiënt in de nazorgfase geplaatst. Mochten er nog ontstekingen resteren, dan kunnen deze met een flapoperatie verholpen worden.
  2. Om het behaalde resultaat in stand te houden is het nodig om elke 4 maanden terug te komen voor parodontale nazorg.

Voor meer informatie over parodontitis kijkt u op www.nvvp.org of www.allesoverhetgebit.nl